زبان بدن چگونه هویت شما را شکل می دهد

بدون امتیاز 0 رای
مدرس: داناپ
یکی از بخش های جذاب و مهم در آموزش اصول و فنون مذاکره زبان بدن یا تن گفتار (Body Language) می باشد. با آموزش و…
رایگان!