آموزش مفاهیم و روش های ارزش گذاری استارتاپ ها

4.80 5 رای
38,000 تومان
به فرآیند تعیین ارزش ریالی یک استارتاپ و یا شرکت ارزش گذاری (Valuation) می گویند. ارزش گذاری استارتاپ مهم ترین و اساسی…
38,000 تومان