آموزش مفاهیم و روش های ارزش گذاری استارتاپ ها

5.00 3 رای
29,000 تومان
به فرآیند تعیین ارزش ریالی یک استارتاپ و یا شرکت ارزش گذاری (Valuation) می گویند. ارزش گذاری استارتاپ مهم ترین و اساسی…
29,000 تومان