مفهوم MVP و انواع استراتژی های ساخت آن

5.00 3 رای
رایگان!

MVP یا کمینه محصول پذیرفتنی چیست؟ یکی از مهم ترین چالش هایی که استارتاپ ها با آن رو به رو هستند…

رایگان!