درباره من

  • اولین ایرانی دارای مدرک بین المللی متخصص مدیریت چابک (Agile Certified Practitioner-ACP) از موسسه بین المللی مدیریت پروژه آمریکا PMI
  • دارای مدرک بین المللی متخصص مدیریت پروژه (Project Management Professional-PMP) از موسسه بین المللی مدیریت پروژه آمریکا PMI
  • دارنده مدارک بین المللی ITIL و COBIT و ISMS و ISO 9001 و ISO 27001 و EPM
  • مدرس بیش از ۲۰۰ دوره تخصصی مدیریت، مدیریت پروژه و آزمون PMP، مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت تکنولوژی و مدیریت نوآوری، مدیریت استارتاپ ها، مدل ها و طرح های کسب و کار، مدیریت چابک و آزمون بین المللی ACP در موسسات، شرکت ها و دانشگاه های مختلف

خلاصه سوابق:

  • ۱۸ سال تجربه کاری، مشاوره ای و آموزشی (از سال ۱۳۷۸ تاکنون)
  • ۲۸ مدرک بین المللی و ملی
  • ۱۷ مقاله داخلی و خارجی
  • ۳۰ سخنرانی داخلی و خارجی
  • برگزاری بیش از ۲۰۰ دوره در حوزه های مختلف
  • بیش از ۱۲۰۰ دانش آموخته در حوزه های مختلف
  • بیش از 14800 نفر ساعت آموزش تخصصی
  • رضایت ۹۷ درصدی از دوره های برگزار شده
  • بیش از 5800 ساعت مشاوره تخصصی به شرکت های مختلف
  • ۹۵ نفر کارآموز در حال آموزش