Filter products Showing all 6 results
محدوده قیمت
دسته بندی دوره ها

آموزش افزایش بهره وری نیروی انسانی

بدون امتیاز 0 رای
298,000 تومان
ارائه شده توسط< مهدی سیاح نیا
298,000 تومان

آموزش جامع استخدام بهترین ها

بدون امتیاز 0 رای
325,000 تومان
ارائه شده توسط< دکتر شاهین شاکری
325,000 تومان

آموزش برون سپاری برای شرکت های کوچک و متوسط (SMEs)

بدون امتیاز 0 رای
125,000 تومان
ارائه شده توسط< سید احمد دلیری
125,000 تومان

21 راهکار برای بهبود فرآیند جذب و استخدام

بدون امتیاز 0 رای
175,000 تومان
ارائه شده توسط< مهدی سیاح نیا
175,000 تومان

گام اول در طراحی فرآیندهای منابع انسانی

بدون امتیاز 0 رای
175,000 تومان
ارائه شده توسط< مهدی سیاح نیا
175,000 تومان

فوت و فن ورود و رشد در بازارکار منابع انسانی

بدون امتیاز 0 رای
185,000 تومان
ارائه شده توسط< مهدی سیاح نیا
185,000 تومان