درباره من

استراتژیست کسب و کار و مدرس توسعه مهارت های فردی و مالی

احسان یوسف مرادی