درباره من

جف بلوم فيلد مربی فروش و مديريت و یک نويسنده فروش مبتنی بر داستان است. جف بلوم فيلد بخش اعظمی از حرفه خود را در کمپانی Genentech، در پوزیشن های مختلف رهبری فروش و بازاريابی گذرانده است. همچنین او بنيانگذار دو شرکت مشاوره ای Braintrust و Apex Training & Development است و به مخاطبان در موضوعات مديريت، ارتباطات، فروش و تاثير قدرتمند علوم اعصاب در فروش و بازاريابی صحبت می کند.

Jeff Bloomfield