درباره من

سلام مجید یوسفی هستم. با بیش از 8 سال سابقه کاری در زمینه ادیت و ساخت ویدئوهای آموزشی

مجید یوسفی