درباره من

سلام مجید یوسفی هستم. با بیش از ۸ سال سابقه کاری در زمینه ادیت و ساخت ویدئوهای آموزشی

مجید یوسفی