درباره من

پدرام شاه صفی کارشناس ارشد رشته فناوری اطلاعات از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی هستند. ایشان مدرس و برنامه نویس حرفه ای پایتون هستند و در حال حاضر مشغول به همکاری با یکی از پژوهشگاه های ایران، واقع در مرکز تحقیقات فضایی هستند.

پدرام شاه صفی