درباره من

من امیرحسین سهرابی هستم. به مهاجرین فرانسه و کانادا کمک می‌کنم در 1 سال بتوانند مدرک TEF خودشان را با نمره B2 بگیرند. اشتباه بزرگی که اکثر مهاجران مرتکب می‌شوند انتخاب دوره و کلاس اشتباه است که باعث می‌شود وقت و هزینه‌هایشان به هدر برود. روش کاری ما این است که با فیلم‌های آموزشی در کنار کلاس‌های آنلاین، سرعت یادگیری را سه‌برابر بیشتر کنیم.

امیرحسین سهرابی