درباره من

آرش نوری هستم کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی، حدود هشت سال برای بخش های خصوصی کار ترجمه حرفه ای انجام داده ام و سه سال است که زبان انگلیسی را به صورت عمومی و خصوصی تدریس می کنم.

آرش نوری