درباره من

مهندس مکانیک، دارای مطالعات و تجربیات در زمینه علوم مربوط به سبک زندگی و توسعه فردی مانند : ورزش، امور مالی، متافیزیک
فرشید رفیعی

دوره های مدرس

نابغه امور مالی شوید

4.00 1 رای
45,000 تومان

ارائه شده توسط< فرشید رفیعی

45,000 تومان

زندگی برتر با شناخت سیستم انرژی بدن

5.00 1 رای
49,000 تومان

ارائه شده توسط< فرشید رفیعی

49,000 تومان