درباره من

مهندس مکانیک، دارای مطالعات و تجربیات در زمینه علوم مربوط به سبک زندگی و توسعه فردی مانند : ورزش، امور مالی، متافیزیک
فرشید رفیعی