درباره من

مشاور استارتاپ ها، مشاور و مدرس خلاقیت و ایده پردازی، نویسنده کتاب های خلاقیت ۲۰ و استارتاپ سازی در ایران

فاطمه صادقی