درباره من

کارشناس مهندسی نرم افزار و کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، مهندس داده در سرویس های فناوری اطلاعات همت، بنیانگذار مدرسه بیگ دیتا و در حال حاضر مطالعه، پژوهش و تمرکزم روی فیلد استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق به منظور تحلیل بیگ دیتاست. از جمله دیگر علاقه مندی های من، دیتاساینس، مهندسی بیگ دیتا، تحلیل شبکه های اجتماعی، پردازش گراف های حجیم و پردازش متن می باشد.

محمد حیدری