درباره من

محمد محمدی فرد هستم دانشجوی رشته ساخت و تولید و نزدیک سه سال هست که به صورت تخصصی با نرم افزار کتیا کار می کنم.

محمد محمدی فرد