درباره من

  • مدرس
  • سخنران
  • تسهیلگر
  • روانشناس
  • زوج درمانگر
  • درمانگر بالینی
  • مشاور توسعه فردی
  • کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
  • مدیر گروه روانشناسی روان پژوهش
  • عضو سازمان مشاوره و روانشناسی جمهوری اسلامی ایران
پژمان برکاتی

دوره های مدرس

آموزش کشف رسالت فردی
80%
تخفیف

آموزش کشف رسالت فردی

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان
ارائه شده توسط< پژمان برکاتی
25,000 تومان