درباره من

کارشناس ارشد روانشناسی
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
مؤلف 8 عنوان کتاب
مشاور تحصیلی و مدرس کارگاه های آموزشی

رضا حیدری