درباره من

تحصیل کرده دانشگاه مونیخ تدریس زبان آلمانی – بیش از 4 سال سابقه آموزش زبان آلمانی در موسسات


دوره های مدرس

آموزش زبان آلمانی با فیلم

5.00 2 رای
رایگان!

ارائه شده توسط< سینا تقوی

رایگان!

آموزش جامع نامه نگاری به زبان آلمانی

5.00 1 رای
رایگان!

ارائه شده توسط< سینا تقوی

رایگان!

آموزش کتاب منشن Menschen سطح a1.1

بدون امتیاز 0 رای
499,000 تومان

ارائه شده توسط< سینا تقوی

499,000 تومان

آموزش جامع کتاب Menschen A2.1

5.00 1 رای
799,000 تومان

ارائه شده توسط< سینا تقوی

799,000 تومان

آموزش جامع کتاب Menschen A2.2

بدون امتیاز 0 رای
799,000 تومان

ارائه شده توسط< سینا تقوی

799,000 تومان

آموزش کتاب منشن Menschen a1.2

2.00 1 رای
499,000 تومان

ارائه شده توسط< سینا تقوی

499,000 تومان

آموزش زبان آلمانی با کتاب Menschen A1.1 – درس اول

بدون امتیاز 0 رای
49,000 تومان

ارائه شده توسط< سینا تقوی

49,000 تومان

آموزش کتاب آلمانی Menschen A2.1 – درس ششم

بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان

ارائه شده توسط< سینا تقوی

99,000 تومان

آموزش کتاب آلمانی Menschen A2.1 – درس چهارم

بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان

ارائه شده توسط< سینا تقوی

99,000 تومان

آموزش زبان آلمانی با کتاب Menschen A1.1 – درس دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای
49,000 تومان

ارائه شده توسط< سینا تقوی

49,000 تومان

آموزش زبان آلمانی با کتاب Menschen A1.1 – درس ششم

بدون امتیاز 0 رای
49,000 تومان

ارائه شده توسط< سینا تقوی

49,000 تومان

آموزش کتاب آلمانی Menschen A2.1 – درس دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان

ارائه شده توسط< سینا تقوی

99,000 تومان

آموزش کتاب آلمانی Menschen A2.1 – درس یازدهم

بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان

ارائه شده توسط< سینا تقوی

99,000 تومان

آموزش کتاب آلمانی Menschen A2.1 – درس دهم

بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان

ارائه شده توسط< سینا تقوی

99,000 تومان

آموزش کتاب آلمانی Menschen A2.1 – درس نهم

بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان

ارائه شده توسط< سینا تقوی

99,000 تومان

آموزش کتاب آلمانی Menschen A2.1 – درس هشتم

بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان

ارائه شده توسط< سینا تقوی

99,000 تومان

آموزش کتاب آلمانی Menschen A2.1 – درس هفتم

بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان

ارائه شده توسط< سینا تقوی

99,000 تومان

آموزش کتاب آلمانی Menschen A2.1 – درس پنجم

بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان

ارائه شده توسط< سینا تقوی

99,000 تومان

آموزش کتاب آلمانی Menschen A2.1 – درس سوم

بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان

ارائه شده توسط< سینا تقوی

99,000 تومان

آموزش کتاب آلمانی Menschen A2.1 – درس دوم

بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان

ارائه شده توسط< سینا تقوی

99,000 تومان

آموزش کتاب آلمانی Menschen A2.1 – درس اول

بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان

ارائه شده توسط< سینا تقوی

99,000 تومان

آموزش زبان آلمانی با کتاب Menschen A1.1 – درس یازدهم

بدون امتیاز 0 رای
49,000 تومان

ارائه شده توسط< سینا تقوی

49,000 تومان

آموزش زبان آلمانی با کتاب Menschen A1.1 – درس دهم

بدون امتیاز 0 رای
49,000 تومان

ارائه شده توسط< سینا تقوی

49,000 تومان

آموزش زبان آلمانی با کتاب Menschen A1.1 – درس نهم

بدون امتیاز 0 رای
49,000 تومان

ارائه شده توسط< سینا تقوی

49,000 تومان

آموزش زبان آلمانی با کتاب Menschen A1.1 – درس هشتم

بدون امتیاز 0 رای
49,000 تومان

ارائه شده توسط< سینا تقوی

49,000 تومان

آموزش زبان آلمانی با کتاب Menschen A1.1 – درس هفتم

بدون امتیاز 0 رای
49,000 تومان

ارائه شده توسط< سینا تقوی

49,000 تومان

آموزش زبان آلمانی با کتاب Menschen A1.1 – درس پنجم

بدون امتیاز 0 رای
49,000 تومان

ارائه شده توسط< سینا تقوی

49,000 تومان

آموزش زبان آلمانی با کتاب Menschen A1.1 – درس چهارم

بدون امتیاز 0 رای
49,000 تومان

ارائه شده توسط< سینا تقوی

49,000 تومان

آموزش زبان آلمانی با کتاب Menschen A1.1 – درس سوم

بدون امتیاز 0 رای
49,000 تومان

ارائه شده توسط< سینا تقوی

49,000 تومان

آموزش زبان آلمانی با کتاب Menschen A1.1 – درس دوم

بدون امتیاز 0 رای
49,000 تومان

ارائه شده توسط< سینا تقوی

49,000 تومان