درباره من

کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت منابع آب، کارشناس مهندسی عمران – عمران، کارشناس فنی و اجرایی سد (بخش تخصصی دیواره آب بند)

یاشار کریمی