درباره من

کارشناس مهندسی برق – الکترونیک
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (EMBA)

  • مدیر و مؤسس سایت آموزشی راز مدیران
  • نویسنده کتاب فروش برق آسا در بازار رقابتی
  • مدرس دوره های بازاریابی و فروش مجتمع فنی تهران واحد یزد
  • نویسنده مقاالت گوناگون در زمینه بازاریابی و فروش
  • 8 سال فروشندگی در حوزه ابزار
  • 3 سال مدیریت فروشگاهی
خدامراد رستمی