درباره من

مدرس و فعالیت در زمینه داشبوردهای مدیریتی اکسل و فعالیت در زمینه بازاریابی اینترنتی – مدیر اجرایی وبسایت آموزشات

وحید بهرادمرد