وحید لنجان‌ زاده هستم، یک طراح تجربه‌ کاربری که سعی کرده ام در تمام پروژه هایی که تاکنون در آنها نقش داشته ام، تجربه کاربر را بهتر از گذشته کنم. راحتی و سادگی هرچه تعاملی تر باشد، نتیجه کارها هم بهتر خواهد بود. از سال ۸۸ وارد حوزه وب شدم و اینجا دوست دارم بخشی از چیزهایی که یاد گرفته ام و تجربیاتی که کسب کرده ام را برای شما منتشر کنم.