درباره من

  • کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی از دانشگاه تهران
  • بیش از ۱۰ سال سابقه اجرایی در حوزه مدیریت منابع انسانی
  • سابقه پژوهش و مشاوره در سازمان های دولتی و خصوصی کشور
  • نویسنده بیش از ۱۰۰ مقاله آموزشی در نشریات چاپی و رسانه های آنلاین
  • نویسنده کتاب “راهکارهای اجرایی در مدیریت منابع انسانی”
  • دارای سابقه استخدام بیش از ۱۰۰۰ نفر در صنایع مختلف کشور