درباره من

کوچ (Coach) بین المللی – شاخه کسب و کار

  • مدرس و مشاور مدیریت
  • نویسنده 2 کتاب در زمینه مدیریت
  • مدیرعامل مجموعه «مدیران ایران»
  • دانش آموخته سازمان مدیریت صنعتی و دانشگاه تهران
ندا مفاخری