درباره من

  • فارغ التحصیل DBA مدیریت عالی کسب و کار از موسسه مدیریتی بهار
  • فارغ التحصیل MBA مدیریت استراتژیک از موسسه مدیریتی بهار
  • فارغ التحصیل رشته کارشناسی تغذیه از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
  • کارشناس ارشد رشته روانشناسی شخصیت دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
  • نویسنده کتاب “جذب نیروی انسانی کارآمد با هنر شخصیت شناسی” انتشارت کلید آموزش
  • ۱۷ سال کار فروش و مارکتینگ در صنعت تجهیزات پزشکی
  • ۵ سال سابقه کار در جذب و استخدام و فرآیندهای منابع انسانی در شرکتهای مختلف
  • ۵ سال سابقه تدریس مستمر دوره های شخصیت شناسی کاربردی در شرکتها و سازمانهای مختلف در صنعت تجهیزات پزشکی , دارو , لوازم بهداشتی آرایشی , ماشینهای اداری , گردشگری و صنعت غذا و نوشیدنی
  • عضو هئیت مدیره انجمن دانش آموختگان مدیریتی موسسه بهار
داریوش سنقری